NOUZOVÝ REŽIM

V rámci protiepidemických opatření s cílem minimalizovat možnou infekci novým koronavirem u Vašich dětí i u Vás stále platí

NOUZOVÝ REŽIM ORDINACE

– Všechny pacienty ošetřujeme VÝHRADNĚ PO PŘEDCHOZÍM OBJEDNÁNÍ

– S nemocným dítětem (horečky, kašel, dušnost), NEVSTUPUJTE DO ČEKÁRNY/ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ a předem STAV KONZULTUJTE S LÉKAŘEM NA TEL. ČÍSLE 720418744 nebo 602824662

Mimořádné opatření platí od pondělí 16. března 2020 od 6:00 hod. do odvolání.


Doporučení pro čekárny praktických lékařů pro děti a dorost (PLDD)

Sledujte informace na webu ordinace nebo telefonicky kontaktujte svého lékaře

Současná situace vyžaduje změnit režim chodu ordinace.
S dítětem by měla jít pouze jedna osoba jako doprovod!

A. Preventivní prohlídky dětí budou probíhat ve stávajícím režimu.
• Očkování svých dětí neodkládejte.
• Při vyšetření použijte u svých malých dětí vlastní jednorázovou podložku, kterou následně vyhodíte do uzavíratelného (nejlépe bezdotykového) koše a řádně si umyjte a vydezinfikujte ruce.

Pokud má vaše dítě příznaky respirační infekce, zůstaňte doma a kontaktujte svého praktického lékaře telefonicky. Po dobu nutného pobytu mimo domov je nutné mít nasazenu jednorázovou roušku.

E. Jste-li v čekárně s příznaky akutní respirační infekce (horečka, kašel, dušnost):
• Nasaďte si ústní roušku.
• Ústní rouškou zakryjte nos a ústa a ujistěte se, že mezi Vaším obličejem a rouškou nejsou žádné mezery. Při sundávání roušky se nedotýkejte její filtrační části, roušku vyhoďte do uzavíratelného (nejlépe bezdotykového koše), umyjte si ruce mýdlem a teplou vodou a ruce si vydezinfikujte alkoholovými dezinfekčními prostředky na bázi alkoholu (alespoň 70%).
• Pro případ potřeby mějte dezinfekční alkoholový přípravek vždy po ruce; stejně tak je vhodné například v dopravních prostředcích a při jiném kontaktu s plochami hojně používanými (madla, kliky, aj.) používat jednorázové rukavice či vlastní dezinfekci.
• Při kýchání a kašlání použijte jednorázové kapesníky nebo ohbí rukávu, nikoliv do rukou.
• Smrkejte do jednorázových kapesníků.
• Použitý kapesník vyhoďte do koše a poté si umyjte ruce.

. V čekárně
Vstupujte v ideálním případě jednotlivě, tedy doprovod a pacient.
• Udržujte odstup alespoň jednoho metru od ostatních; neplatí pro ty, co přišli spolu a jsou v úzkém rodinném kontaktu, ti mohou sedět a čekat spolu.
• Malé děti držte v čekárně, pokud možno na rukou a omezte volný pohyb dětí v prostoru čekárny
• V současné situaci nebudou hračky v čekárnách k dispozici.